StempelsVolg ons op Twitter facebook Onze Weblog mail ons

Bestelinformatie Besteleenstempel.nl

Wij accepteren uitsluitend bestellingen via onze webwinkel. Bestellingen worden na ontvangst van betaling verzonden. Bestellingen die besteld zijn op werkdagen vóór 15.00 uur, worden onder voorbehoud dezelfde dag verzonden. Van iedere bestelling ontvangt u een orderbevestiging per e-mail met alle gegevens.

Bezorging Nederland: De levertijd voor Nederland bedraagt normaal 1 – 2 dagen. Bestellingen worden ook op zaterdag aangeboden (PostNL en DHL). Voor de Waddeneilanden kan een extra toeslag gevraagd worden. Bij een enkele bestelling van één of meerdere producten rekenen wij eenmalig: pakketjes Euro 5,60 en envelop Euro 1,60. Bedragen zijn excl. BTW

Bezorging België: De levertijd voor België bedraagt normaal 2 – 4 werkdagen. Bij een enkele bestelling van één of meerdere producten rekenen wij eenmalig: pakketjes Euro 5,60 en envelop Euro 1,60. Bedragen zijn excl. BTW

Betaalmethoden: wij werken met de onderstaande betaalmethoden via Multisafepay Internetkassa: betaling d.m.v. internetbankieren (iDEAL - alleen Nederland), Overboeking, Incasso, Visa, Mastercard, Maestro, Mister-cash , Giropay, DIRECTebanking.

Persoonsregistratie

Privacy van haar klanten staat hoog in het vaandel bij Besteleenstempel.nl Alle wettelijk op dit gebied bepaalde regels zullen dan ook in acht worden genomen. Alle informatie met betrekking tot persoonsgegevens wordt zorgvuldig beheerd en bewaard in ons databasesysteem. Deze informatie zal uitsluitend gebruikt worden om bestellingen en aanvragen van uw kant te verwerken en indien gewenst informatie toe te zenden betreffende onze producten en prijzen. De door u aan ons verschafte gegevens blijven te allen tijde in het bestand van Besteleenstempel.nl en worden niet verschaft aan derden. Persoonsgegevens worden uit de registratie verwijderd als: deze gegevens onjuist blijken te zijn; u als klant aangeeft dat uw de gegevens verwijderd moeten worden; de registratie van deze gegevens het doel van deze registratie niet dient; de registratie van deze gegevens in strijd is met enig wettelijk voorschrift.


Leveringsvoorwaarden Besteleenstempel.nl


Erkenning elektronische communicatie. Besteleenstempel.nl erkent elektronische communicatie en zal de geldigheid of het juridisch effect daarvan niet ontzeggen enkel vanwege het feit dat de communicatie elektronisch is.
Betrokken partijen. Onderstaande leveringsvoorwaarden maken deel uit van alle gesloten overeenkomsten en zijn van toepassing op alle handelingen en rechtshandelingen tussen Besteleenstempel.nl (als zijnde leverancier) en de koper (afnemer).
Totstandkoming van een overeenkomst. Een overeenkomst met de koper komt tot stand wanneer na het plaatsen van een elektronische bestelling een elektronische bevestiging van Besteleenstempel.nl is ontvangen. Wij accepteren uitsluitend bestellingen via de webwinkel. Orders worden binnen1 werkdag na bestelling uitgevoerd een en ander mede afhankelijk van de door de koper gekozen betalingswijze. De koper ontvangt van iedere bestelling een orderbevestiging per e-mail.
Aanbiedingen. Alle aanbiedingen op deze website zijn vrijblijvend. Aanbiedingen geschieden onder voorbehoud van de beschikbaarheid van de bestelde producten. Alle afbeeldingen op de website van de te bestellen producten vormen slechts een indicatie die bovendien nog afhangt van de kwaliteit en de instelling van de gebruikte computerhardware. Besteleenstempel.nl is niet aansprakelijk voor afwijking van welke aard dan ook.
Betalingen en geldigheid. Besteleenstempel.nl hanteert de betalingsmethoden zoals vermeld in de bestelinformatie. Wanneer er na de betalingstermijn van 10 werkdagen geen betaling is ontvangen, komt de bestelling te vervallen. De koper kan dan geen aanspraak meer maken op eventuele aanbiedingen en voorwaarden geldende ten tijde van de plaatsing van de bestelling. Indien de koper alsnog wenst het betreffende artikel te ontvangen, dan dient opnieuw een bestelling te worden gedaan.
Eigendomsvoorbehoud. Het eigendom van de door Besteleenstempel.nl geleverde goederen gaat pas op de koper over, indien al hetgeen voldaan is dat op grond van enige overeenkomst aan Besteleenstempel.nl verschuldigd is. Het risico ter zake van de geleverde goederen gaat op het moment van levering op de koper over.
Productprijzen. Alle aangegeven prijzen zijn in EURO, waarbij de klant de keuze heeft gemaakt voor weergave inclusief of exclusief BTW. Eventuele verzendkosten en verwijderingsbijdrage zijn niet bij de prijzen inbegrepen. Alle afbeeldingen, prijzen en aanbiedingen zijn onder voorbehoud.
Levering. Levering van de door de koper bestelde producten vindt plaats door en voor verantwoordelijkheid van Besteleenstempel.nl. Indien op de bestelling verzendkosten van toepassing zijn, zal dit in de bevestiging nogmaals worden vermeld. De levertijd na bestelling bedraagt 2 tot 5 werkdagen, mits op voorraad. Indien een artikel niet op voorraad is, wordt de koper op de hoogte gesteld. Levertijden gelden als indicatie, niet als deadline.
Afwijkingen. 1 Afwijkingen tussen enerzijds het geleverde werk en anderzijds het oorspronkelijke ontwerp, tekening, kopij of model respectievelijk de zet-, druk-, of andere proef, kunnen geen reden vormen voor afkeuring, korting, ontbinding van de overeenkomst of schadevergoeding, indien zij van geringe betekenis zijn. Bij een beoordeling van de vraag of afwijkingen in het totaal van het werk al dan niet als gering moeten worden beschouwd, wordt een representatieve steekproef uit het werk in aanmerking genomen, tenzij het individueel bepaalde zaken betreft. Afwijkingen die, alle omstandigheden in aanmerking genomen, in redelijkheid geen of een ondergeschikte invloed op de gebruikswaarde van het werk hebben, worden steeds geacht afwijkingen van geringe betekenis te zijn.
Teruggavenrecht. Volgens de wet koop op afstand hebben consumenten het recht om de overeenkomst kosteloos te ontbinden/bestelling te annuleren als de levertijd de dertig dagen overschrijdt. Voor geleverde goederen hanteren wij een teruggavenperiode van 10 dagen. Ontbinding dient schriftelijk te geschieden en de bestelling, inclusief alle bijgeleverde zaken zoals gebruiksaanwijzingen, garantiebewijzen e.d., onbeschadigd, ongebruikt en in de originele verpakking, binnen dezelfde termijn te retourneren. Op speciaal geproduceerde stempelplaten, reeds gebruikte stempelkussens en gebruikte stempelproducten geldt geen teruggavenrecht. Retour gezonden producten die niet aan deze voorwaarden voldoen, worden niet vergoed. In alle andere gevallen zal Besteleenstempel.nl binnen 14 dagen het aankoopbedrag van het product vergoeden. In het geval van retourzending zijn de daaraan verbonden kosten geheel voor rekening van de koper. Retourzendingen moeten altijd alvorens retournering worden gemeld bij onze klantenservice via info@besteleenstempel.nl
Eindclausule. Mocht een bepaling van deze Algemene Voorwaarden rechtsongeldig zijn, dan zal deze door een nieuwe formulering dusdanig veranderd worden zodat hetzelfde economische doel bereikt wordt. Hierbij blijven alle andere bepalingen van kracht.

Terug naar stempel bestellen.